bo v sredo, 11. 7. 2018, ob 10.30 v veliki telovadnici.

Drage maturantke in dragi maturanti, če se podelitve ne morete udeležiti lahko spričevalo prevzame kdo drug z vašim pisnim pooblastilom, na dan podelitve ali v tajništvu šole v času uradnih ur.

Prijazen pozdrav
mag. Lidija Dornig
Ravnateljica

Dostopnost