Za  vpis v srednjo šolo je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport določilo novi rok za oddajo prijave, in sicer, 11. 5. 2020. Do tega dne morate oddati prijavo, ki jo najdete na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192 

Kandidati prijavnico izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš) in jo  pošljejo na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljejo po pošti: Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice ali na elektronski naslov svetovalne delavke: vesna.smolej-vrzel@gimjes.si 

Vabljeni k oddaji prijav za vpis v 1. letnik, 

                                                                               Ravnateljica:

                                                                               mag. Lidija Dornig

Dostopnost