Prenos datoteke

 

PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI

 KEMIJA, MATEMATIKA, NEMŠČINA, GEOGRAFIJA
 PISNI DEL
Sreda, 27. 5. 2020 ob 7.00                            učilnica št. 107
Nadzorni: Tatjana Mulej
Naloge pripravijo:   Darja Šatej
Jerneja Kučina
Veronika Žnidaršič
Darja Črv Štepec
Žiga Konjar
Mirjam Martinuč Bernard

USTNI DEL – isti dan po dogovoru s profesorjem

KEMIJA
Sreda, 27. 5. 2020                                         učilnica št. 208
Komisija:
Spraševalec:               Veronika Žnidaršič
Predsednik:                 določen naknadno
Član:                           določen naknadno

Vsi prijavljeni kandidati.

 

MATEMATIKA
Sreda, 27. 5. 2020                                         učilnica št. 102

Komisija:
Spraševalec:                Darja Šatej
Jerneja Kučina
Predsednik:                 Jerneja Kučina
Darja Šatej
Član:                             določen nadnadno

Vsi prijavljeni kandidati.

 

NEMŠČINA
Sreda, 27. 5. 2020                                         učilnica št. 202

Komisija:
Spraševalec:               Darja Črv Štepec
Predsednik:                 določen naknadno
Član:                           določen naknadno

Vsi prijavljeni kandidati.

 

GEOGRAFIJA
Sreda, 27. 5. 2020                                         učilnica št. 205

Komisija:
Spraševalec:            Žiga Konjar
Mirjam Martinuč Bernard
Predsednik:             Mirjam Martinuč Bernard
Žiga Konjar
Član:                         določen naknadno

Vsi prijavljeni kandidati.

 

 

ANGLEŠČINA
PISNI DEL
Četrtek, 28. 5. 2020 ob 7.00                                    učilnica št. 205         

Nadzorni: Milena Gerbec
Naloge pripravijo:   Tatjana Sitar
Renata Bok Zelenjak
Andreja Kosem Dvoršak

 USTNI DEL – isti dan po dogovoru s profesorjem

 

ANGLEŠČINA
Četrtek, 28. 5. 2020                                     učilnica št. 205

Komisija:
Spraševalec:             Andreja Kosem Dvoršak
Renata Bok Zelenjak
Tatjana Sitar
Predsednik:              Renata Bok Zelenjak
Tatjana Sitar
Andreja Kosem Dvoršak
Član:                           Tatjana Sitar
Andreja Kosem Dvoršak
Renata Bok Zelenjak

Vsi prijavljeni kandidati.

 

Ravnateljica

mag. Lidija Dornig

Dostopnost