Spoštovani

Obveščam vas, da bomo skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo, 14. 10. 2020  tudi na Gimnaziji Jesenice s ponedeljkom, 19. 10. 2020 pričeli z izvajanjem pouka na daljavo.

Dijake in starše lepo prosim, da spremljate obvestila preko kanalov in oglasne deske v  eAsistentu.

Danes bodo med drugim  na oglasni deski za dijake in starše objavljeni načini komuniciranja pri posameznem predmetu za vsak predmet posebej.

Želim vam vse dobro in upam, da se kmalu spet srečamo v stavbi naše gimnazije

mag. Lidija Dornig

Ravnateljica

Dostopnost