Razpis
Gimnazija Jesenice organizira Dramski festival – medrazredno tekmovanje gledaliških predstav.
Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne gledališke predstave in s tem
spodbuditi razvoj in rast gledališke dejavnosti na gimnaziji.

1) Pogoji za sodelovanje:
a) Na razpis se lahko prijavijo vsi razredi.
b) Dijaki izberejo, priredijo ali napišejo tekst (tema: PROSTA), poskrbijo za režijo, koreografijo,
sceno, glasbeno spremljavo, kostumografijo in igro.
2) Merila ocenjevanja:
a) inovativnost – ocenjuje se inovativnost in svežina v obravnavanju problematike dela in v
pristopu do gradnje predstave, dramskih karakterjev ter likovne zasnove predstave,
b) kvaliteta izvedbe – ocenjuje se kvaliteta interpretacije, živost ritma predstave ter koherenca
osnovne ideje z interpretacijo vlog, kostumografskimi in scenskimi rešitvami,
c) ideja in sporočilo – ocenjuje se jasnost ideje in sporočila predstave, njena aktualnost in
svežina.
3) Nagrade in priznanja:
a) Predstave ocenjuje šestčlanska komisija (predstavnik profesionalnega gledališča, predstavnik
amaterskega gledališča, dva profesorja, dva dijaka).
b) Komisija podeli priznanja:
• za najboljšo predstavo,
• za najboljšo igralko,
• za najboljšega igralca,
• za najboljšega igralca/igralko v stranski vlogi,
• za najboljše avtorsko besedilo,
• za najboljšo sceno,
• za najboljšo kostumografijo,
• za najboljši gledališki list,
• za najboljšo koreografijo,
• za najboljšo pevsko vlogo.
4) Prijave:
a) Natančno izpolnjeno prijavnico oddajte najkasneje do 28. MARCA 2021.
b) Dodatne informacije: Marija Palovšnik
 
Pripravila: 
Marija Palovšnik

Dostopnost