Stanje prijav na dan 7. 4. 2023

ProgramRazpisanih mestStanje prijav 7. 4. 2023Stanje prijav po prenosihVpisani 1. krogVpisani 2. krog
Gimnazija8450   
Gimnazija – Š1826   

Prenos prijav poteka do 24. 4. 2023. Prijavo je do navedenega datuma mogoče prenesti v katerokoli drugo srednjo šolo ali drug program na isti šoli. Na voljo so še prosta mesta v splošnem oddelku.

Od 11. 4. dalje se lahko učenci in starši o stanju prijav in morebitnem prenosu prijave pozanimate pri šolski psihologinji Vesni Smolej Vrzel. V tem terminu lahko dobite informacije med 8.00 in 13.00 uro, po telefonu na telefonski številki 04/5809 453 ali po internetni pošti na naslovu vesna.smolej-vrzel@gimjes.si .

Prenos prijav bo potekal na daljavo. Vse potrebno se ureja preko e-pošte šolskih svetovalnih delavcev.

Za prenos prijave starši oz. učenci izpolnite obrazec za prenos  prijavnice:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2023-2024/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf

Obrazec natančno izpolnite in ga obvezno podpišite starši in učenci, nato ga  skenirajte in pošljite na e-naslov šolske psihologinje: 

vesna.smolej-vrzel@gimjes.si .

Obrazce pošiljajte izključno na navedeni naslov! Po prejemu obrazca, bomo prijavnico vašega otroka poslali na izbrano šolo ali prenesli v drug program na naši šoli.

Obrazec za prenos prijave morate poslati na šolo najkasneje do 24. 4. 2023 do 14.00 ure.

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis po prenosih prijav večje od števila razpisanih mest v posameznem programu, bo svet šole v soglasju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejel sklep o omejitvi vpisa. O tem bomo starše prijavljenih učencev pisno obvestili najkasneje do 29. 5. 2023.

Vesna Smolej Vrzel, svetovalna služba

Dostopnost