Predbožično – novoletni obisk v domu za starejše občane na Jesenicah, je postal tradicionalni
dogodek dijakov Gimnazije Jesenice.

Starejši ljudje se velikokrat počutijo socialno izključeni ali celo breme družbe. Dijakinje so jim s
svojim obiskom, božičnimi pesmimi, toplo besedo ter voščilom pokazale, da jih cenijo saj bogatijo
mlade in družbo.
Najlepša hvala gimnazijskemu pevskemu zboru za lep program pod vodstvom profesorice in
zborovodkinje Urške Odar.
Hvala za sodelovanje, fotografije in posnetke mag. Nataliji Bohinc Zaveljcina. Hvala tudi gospodu
Gregorju Pintarju za prevoz inštrumentov.

Milena Gerbec

Dostopnost