Knjižnica kopija maj 2011

 

UČBENIŠKI SKLAD

Učbenike si lahko izposojajo dijaki vseh letnikov za tretjino cene učbenika. Dijaki morajo plačati izposojnino do 20. junija. Zaradi organizacije naročanja kasnejših naročil ne moremo upoštevati. Izposojamo komplete in posamezne učbenike, ki so jih izbrali profesorji. Vse informacije glede obsega našega učbeniškega sklada in načina izposoje najdete na spletni strani šole in v knjižnici. Skrbnica učbeniškega sklada je  Milena Gerbec, prof..

Učbeniki:

 

1. letniki Naslov Knjige Avtor knjige
Slovenščina Na pragu besedila 1, je v učbeniškem skladu – D. Ambrož
Branja 1, ni v skladu Krakar Vogel
Matematika Matematika 1, učbenik, ni v skladu M. Bon, Klajnšček, Dvoržak, Felda
Zbirka vaj 1, je v skladu Olga Arnuš, DZS 
Angleščina New English File Intermediate, učbenik, ni v skladu
New English File Intermediate Delovni zvezek, ni v skladu
Nemščina Themen aktuell 1, ni v učbeniškem skladu H. Aufderstrasse et al.
Zgodovina Zgodovina 1, za gimnazije, je v učbeniškem skladu V. Brodnik, R.A. Jernejčič, S. Zgaga
Geografija Obča geografija 1, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik, B. Drobnjak
Biologija Od molekule do celice, je v učbeniškem skladu M. Dermastja, T. Turk
Biologija Laboratorijsko delo, ni v učbeniškem skladu, POČAKAJ Z NAKUPOM! Drašlar, DZS
Bio Laboratorijsko delo, POČAKAJ Z NAKUPOM! S. Pevec
Biologija Funkcionalna anatomija s fiziologijo, je v skladu Stušek, Gogala
Kemija Kemija Snov in spremembe 1, je v učbeniškem skladu A. Smrdu
Fizika Gibanje, sila, snov, Fizika za SŠ 1, je v učbeniškem skladu R. Kladnik
 
Informatika Informatika, je v učbeniškem skladu R. Wechtersbach
Glasba Glasba v gimnaziji, je v učbeniškem skladu MK
Umetnostna zgodovina Umetnostna zgodovina za gimnazije in SŠ, športniki je nimajo v prvem letniku, je v učbeniškem skladu DZS
2. letniki Naslov Knjige Avtor knjige
Slovenščina Na pragu besedila 2, je v učbeniškem skladu M. Bešter Turk et al.
Branja 2, ni v skladu Krakar, Vogel
Matematika Matematika 2, učbenik za matematiko za gimnazije, ni v učbeniškem skladu M. Bon Klanjšček, B. Dvoržak, D. Felda, DZS, 2010
Angleščina

New English File, ni v učbeniškem skladu

učbenik in DZ

V. Evans, J. Dooley
Nemščina Themen aktuell 1 (dijaki ga že imajo), ni v učbeniškem skladu H. Aufderstrasse
Zgodovina Zgodovina 2, je v učbeniškem skladu bo nov učbenik
Geografija Geografija Svet, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik
Biologija Raznolikost živih bitij, je v učbeniškem skladu Podobnik, Devetak
Funkcionalna anatomija s fiziologijo, je v učbeniškem skladu Stušek, DZS
Kemija Snov in spremembe 2, je v učbeniškem skladu A. Smrdu, Jutro
Fizika Mehanika in toplota , je v učbeniškem skladu M. Hribar
Mehanika in toplota, zbirka nalog za 1. in 2. letnik, ni v učbeniškem skladu M. Hribar
1001 Vprašanje iz fizike, zbirka nalog, ni v učbeniškem skladu, POČAKAJ Z NAKUPOM! V. Kožuh
Psihologija Uvod v psihologijo, je v učbeniškem skladu A. Kompare
Italijanski jezik Nuovo progetto Italiano 1 OUP MKT
3. letniki Naslov Knjige Avtor knjige
Slovenščina Branja 3, ni v učbeniškem skladu DZS
Na pragu besedila 3, je v učbeniškem skladu Rokus Klett
Matematika Spatium, Funzione Polinomiali…ni v učbeniškem skladu M. Rugelj et al., 2010
Angleščina Enterprise 4 (že imajo) V. Evans, J. Dooley
Zgodovina Zgodovina 3, je v učbeniškem skladu bo nov učbenik
Geografija Evropa, je v učbeniškem skladu J. Senegačnik
Biologija Biologija človeka, je v učbeniškem skladu J. Stušek
Raznolikost živih bitij, je v učbeniškem skladu Podobnik, DZS
Kemija Kemija za gimnazije 2, je v učbeniškem skladu N. Bukovec, D. Dolenc, B. Šket
Fizika Elektrika, svetloba in snov, je v učbeniškem skladu M. Hribar
Elektrika, svetloba, snov, zbirka nalog za 3. in 4. letnik M. Hribar
1001 vprašanje iz fizike, zbirka nalog, DZS, DIJAKI ŽE IMAJO! V. Kožuh
Sociologija Uvod v sociologijo, je v učbeniškem skladu A. Barle Lakota, DZS
Nemščina Themen aktuell 2 (še ne kupujte) H. Aufderstrasse
4. letniki Naslov Knjige Avtor knjige
Slovenščina Na pragu besedila 4, je v učbeniškem skladu M. Bešter Turk et. al., Rokus
Branja 4 DZS
Matematika Matematika 4, Odvod, integral, je v učbeniškem skladu P. Legiša
Matematika 4, Zaporedja, Kombinatorika, Verjetnostni račun in statistika J. A. Čibej, je v učbeniškem skladu
Angleščina Enterprise 4 (že imate)
Nemščina Themen aktuell 2 (še ne kupujte) H. Aufderstrasse
Zgodovina Sodobna zgodovina 4, je v učbeniškem skladu B. Repe
Geografija Geografija Slovenije 1, je v učbeniškem skladu M. M. Klemenčič, I. Lipovšek
Geografija Slovenije 2, je v učbeniškem skladu I. Lipovšek, M. M. Klemenčičl
Biologija Biologija Od molekule do celice, je v učbeniškem skladu Dermastia…
Biologija, Funkcionalna anatomija s fiziologijo Stušek, Gogala
Genetika (od vijačnice do kloniranja), je v učbeniškem skladu R. Komel
Biologija, Raznolikost živih bitij, je v učbeniškem skladu Podobnik, Devetak
Biologija, Ekologija, ni v skladu K.Tarman
Biologija, Genetika, Evolucija, je v učbeniškem skladu Grabnar, Novak
Kemija Kemija za gimnazije 1
Kemija za gimnazije 2 N. Bukovec, D. Dolenc, B. Šket
Fluor ni flour A. Smrdu
Anenin, 777 nalog A. Smrdu
Organska kemija za gimnazije (zgolj priporočljivo, ni obvezno) M. Vrtačnik, N. Zupančič
Naloge iz splošne in anorganske kemije za SŠ (ni obvezno) N. Bukovec, S. A. Glažar
Kemija zakonitosti in uporaba (priporočljivo, ni obvezno) P. W. Atkins (modra in rdeča)
Kemija – zbirka nalog z rešitvami (priporočljivo, ni obvezno) 1995 – 2001, Dic 2002
Fizika Mehanika in toplota, učbenik (obvezno) M. Hribar
Elektrika, svetloba in snov (obvezno) M. Hribar
Mehanika in toplota, zbirka nalog za 1. in 2. letnik M. Hribar
Elektrika, svetloba, snov, zbirka nalog za 3. in 4. letnik M. Hribar
Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 1995 – 2003, RIC
1001 vprašanje iz fizike, zbirka nalog, dZS
Filozofija Filozofija za gimnazije, POČAKAJ Z NAKUPOM, NI V SKLADU! N. Miščević
Psihologija Psihologija, Spoznanja in dileme A. Kompare


  Zbirka vaj 1, je v skladu Olga Arnuš, DZS  
Dostopnost