Koledar tekmovanj

državno

Stran se dopolnjuje. Ko bodo znani roki za tekmovanja, se bodo datumi vpisali.

Tekmovanja po predmetih za šolsko leto 2013/2014

pred.

tekmovanje

stopnja

tekm.

datum tekmovanja

mentorji

posebnost

literatura, viri, naloge

kem

Tekmovanje za preglove plakete

šolsko

10. 3. 2014

Natalija Bohinc Zaveljcina, prof.

Veronika Žnidaršič, prof.

državno

10. 5. 2014

mat

Logika

šolsko

27. 9. 2013

Jerneja Kučina, prof.

Ana Miler, prof.

Srečko Polanc, prof.

Darja Šatej, prof.

naloge

državno

9. 11. 2013

Kenguru

šolsko

20. 3. 2014

Tekmovanje srednješolcev  iz matematike

regijsko

2. 4. 2014

državno

12. 4. 2014

slo

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje

šolsko

regijsko

državno

fiz

regijsko

21. 3. 2014

Matej Erjavec, prof.

Jože Povšin, prof.

tekmujejo dijaki 2., 3. in 4. letnika

državno

5. 4. 2014

bio

Tekmovanje za Proteusovo nagrado

šolsko

30. 1. 2014

Irena Oblak, prof.

državno

22. 3. 2014

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

ang

Tekmovanje iz angleškega jezika

šolsko

tekmuje 2. letnik

državno

šolsko

tekmuje 3. letnik

državno

inf

Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – BOBER

šolsko

državno

nem

21. tekmovanje iz znanja nemščine

šolsko

tekmujejo 2. in 3. letniki

državno

geo

Tekmovanje iz znanja geografije

šolsko

regijsko

državno

 

Razpored tekmovanj po mesecih


Tekmovanje za Preglovo Plaketo

državno

september

mat

Logika

šolsko

27. 9. 2013

oktober

bio

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

šolsko

 

ang

Tekmovanje iz angleškega jezika

šolsko (2. letnik)

 

november

mat

Logika

državno

 

9. 11. 2013

inf

Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – BOBER

šolsko

 

ang

Tekmovanje iz angleškega jezika

državno (2. letnik)

 

bio

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

državno

 

december

slo

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje 

šolsko

 

januar

nem

21. tekmovanje iz znanja nemščine

šolsko

 

inf

Mednarodno tekmovanje v informacijski in računalniški pismenosti – BOBER

državno

 

slo

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje 

regijsko

 

februar

geo

Tekmovanje iz znanja geografije

šolsko

 

ang

Tekmovanje iz angleškega jezika

šolsko (3. letnik)

 

nem

21. tekmovanje iz znanja nemščine

državno

 

marec

geo

Tekmovanje iz znanja geografije

regijsko

 

ang

Tekmovanje iz angleškega jezika

državno (3. letnik)

 

mat

Kenguru

šolsko

 

 

fiz

Tekmovanje iz znanja fizike

regijsko

 

slo

Tekmovanje za

Cankarjevo priznanje 

državno

 

 

kem Tekmovanje za Preglovo Plaketo šolsko 10. 3. 2014

april

mat

Tekmovanje srednješolcev  iz matematike

regijsko

 

fiz

Tekmovanje iz znanja fizike

državno

 

geo

Tekmovanje iz znanja geografije

državno

 

mat

Tekmovanje srednješolcev  iz matematike

državno

 

maj

kem

Jerneja Kučina, prof.

Dostopnost